Turistično društvo Občine Markovci

Turistično društvo Občine Markovci je prostovoljna organizacija, v kateri se združujejo občani Občine Markovci.

Z nastankom Občine Markovci se začne v novo nastali Občini ustanavljati večje število novih društev. Med prvimi novo nastalimi društvi se pojavi tudi Turistično društvo.

Scroll to Top