Razvoj TD Občine Markovci

V statutu društva je zapisano: Turistično društvo Občine Markovci je prostovoljna organizacija, v kateri se združujejo občani Občine Markovci z namenom in ciljem pospeševati turizem v vseh njegovih pojavnih oblikah.

Na dan ustanovnega občnega zbora društva v Bukovcih posadimo tudi drevo Lipe.

1.seja UO društva je bila 17.11.2000  v Markovcih, v mali sejni sobi Občine Markovci. Na prvem sestanku UO se pripravi tudi program dela društva . Med najpomembnejše naloge društva je promocija Občine Markovci doma in v svetu zato se člani društva dogovorijo, da začnejo zbirati podatke za promocijski katalog Občine Markovci.

Kot prvo pridobitev društva štejemo izdajo razglednic z tremi motivi, to so motiv občine, Koranta in cerkve. Društvo sodeluje pri pripravi Fašenka v Markovcih  organizira čistilno akcijo v Občini Markovci opravi ocenjevanje okolja domov, sodeluje z vsemi ostalimi društvi v Občini in se udeležuje raznih predstavitev. Prva takšna večja predstavitev društva je v letu 2002, ko društvo skupaj z člani Etnografskega društva Korant Markovci sodeluje in Predstavi občino in njene navade na Tednu turizma v Črni na koroškem.

Vsako leto se društvo prijavi tudi v vseslovensko akcijo » moja dežela lepa in gostoljubna«, ki jo organizira TZS. V konkurenci »drugi kraji« v letu 2003 vas Bukovci osvoji odlično drugo mesto v Sloveniji in poleg velikega priznanja z pečatom gostoljubnosti, ki ga prejmemo na slavnostni prireditvi v hotelu Habakuk v Mariboru.

Na tej prireditvi sklenemo tesne vezi s člani Vaško etnološkega društva iz Hrovače pri Ribnici na Dolenjskem s katerimi imamo od takrat tudi tesne vezi in se redno obiskujemo, V tem letu tudi organiziramo Izbor naj spominka občine Markovci , projekt, ki nam vzame veliko dela in časa. Na izbor se prijavi veliko število spominkov, priznana komisija, katero sestavljajo eminentni strokovnjaki z področja spominkarstva,  etnografije in turizma pa za naj spominek izbere spominke z naslovom Pustni liki izdelovalca  g. Hrga. Sodelujemo tudi na jesenski prireditvi v Avstrijski Lipnici kjer skupaj z Godbo Občine Markovci in Folklornim društvom Markovci lepo prikažemo našo občino in njene običaje. Pomagamo pri izvedbi  žetve v Prvencih.

V letu 2004, člani društva sodelujemo pri Izboru Naj krofa Občine Markovci,ki ga organizira Društvo podeželskih žena in deklet Občine Markovci, gostimo dvakrat v letu po cca,400 Motoristov Članov kuba Janeza Puha in moto kluba Korant iz Ptuja.

14.9.2004 pripravimo zaključek akcije ocenjevanja okolja in prvič tudi zanimivo prireditev Kino na prostem, V goste nam spe pripeljati tudi svetovno znanega filmskega in gledališkega igralca Radeta Šrebedžijo in igralko Majdo Grbac, ki sta igrala v filmu Rdeče klasje, katerega tudi prikažemo. Samo predstavo obišče lepo število obiskovalcev med katerimi je veliko ljudi, ki so v imenovanem filmu igrali kot statisti.V istem letu naša člana pridobita naziv Turističnega vodnika in naziv Vinski svetovalec Slovenije-sommelijer. V decembru mesecu na Janžovo opravimo ocenjevanje in svetovanje za naše vinarje, kar postane naša vsakoletna prireditev.

V letu 2005 začnemo pripravljati Markovsko tržnico, ki jo organiziramo enkrat mesečno , to je prvo soboto v mesecu, sodelujemo pri tabori Zoisovih Štipendistov , ki se med počitnicami odvija v OŠ Markovci. Predstava filma Moj ata socialistični kulak in gost g. Tone Partljič je ponovno zelo dobro obiskana.

Leto 2006 je za samo društvo zelo pomembno saj v tem letu uspemo izvest veliko zelo odmevnih projektov. V mesecu februarju skupaj s člani Etnografskega društva Korant Markovci Gostujemo na velikem pustnem karnevalu v kraju Samugheo na Sardiniji , kjer skupaj z predstavniki Občine Markovci sodelujemo pri podpisu Pakta o prijateljstvu med občino Markovci in Občino Samugheo, ki je prvi takšni pakt podpisan v EU , saj je to povezovanje med kraji ki so manjši – do sedaj so se povezovala le mesta. Samo gostovanje je zelo uspešno in odmevno, saj se o tem razpišejo tudi znani italijanski častniki, morda celo bolj kot naši. V veliko čast nam je tudi povabilo TZS na okroglo mizo o ocvetličenju vasi , ki poteka na Celjskem sejmu in kjer se pojavi naše društvo z enim od primerov dobre prakse.

Ob 120. letnici Turističnega društva Ptuj postavimo tržnico na Ptuju in tako pomagamo proslaviti veliki jubilej našega sosednjega društva. Markovsko tržnico začnemo organizirati vsako prvo nedeljo v mesecu. Najpomembnejši projekt našega društva Prodajno promocijski katalog« zaživite korantovo deželo« nam je le uspelo izdati, za kar se moramo posebej zahvaliti Občini Markovci in Družbi Hosting d.o.o., ki nam je pomagala pri izdaji tega prvega pisnega vira o naši novi občini kateri obsega vse dejavnosti od zgodovine, kulture, etnografije naravnih znamenitosti do vseh tematskih poti pa ponudnike na teh poteh pa seznam vseh društev in še kaj. Ta projekt smo kasneje nadgradili še z elektronsko obliko, tako da je predstavitev Občine tudi na svetovnem spletu v slovenskem, nemškem, angleškem in italijanskem jeziku.

Leto 2007

V mesecu marcu 2008 še pripravimo »markovsko tržnico«in se tudi odločimo, da je to bila zadnja tržnica, ki smo jo organizirali. Člani društva smo se skoraj tri leta enkrat mesečno trudili, da bi poskušali postaviti zadevo nekako na noge, vendar nam ni uspelo. Sami stroški, ki smo jih imeli s pokrivanjem tržnice oz. stroškov  , ki so vsako mesečno s tem nastajali, si nismo več mogli privoščiti, poleg tega pa tudi nihče drug razen redkih izjem, ki so na tržnici vsaj nekaj prodali, ni bil zainteresiran za obstoj »Markovske tržnice«. V mesecu aprilu in  začetku maja se osredotočimo na očiščevalno olepševalno akcijo, ki jo po vaseh peljemo skupaj z VO. Vsaka vas v občini tako dobi razno cvetje za olepšanje skupnih površin po vaseh. Nekateri VO to bolj nekateri pa manj izkoristijo, vsa zahvala pa gre Občini Markovci , ki je projekt »ocvetličenja« vasi finančno podprla kar je dobro bilo vidno po lepo urejenem okolju v vseh naših vaseh. Upamo, da uspeh iz leta 2003 ponovimo še kdaj.

Pomagamo pri izvedbi prireditve Podoknica Nedeljskega dnevnika, ki jo organizira KD Bukovci in katera glas naše Občine ponese po celi Sloveniji. Člani KD Bukovci čestitke za lepo prireditev
Začnemo priprave na strokovno ekskurzijo na Primorsko kamor se odpravimo konec junija. Ogledamo si Kopersko  luko, se popeljemo  po Piranskem zalivu, si ogledamo delo v TIC v Kopru. Na ogledu Turistične kmetije Bordon pa vidimo, kaj lahko naredi ena družina na kmetiji, če se posveti delu na kmetiji cela družina.

Odpravimo se še na grad Socerb in si ogledamo kraško jamo z edino podzemno cerkvijo pri nas. Po prijetnem večeru na kmečkem turizmu v občini Hrpelj-Kozina pa vidimo, da se za postavitev kmečkega turizma da pridobiti tudi nepovratna sredstva iz sredstev EU. Škoda da ni bil na ekskurziji prisoten nihče iz strani Odbora za gospodarstvo naše občine, vseeno pa se zahvaljujem občini za sredstva ki so nam pomagala izvesti ta lep dan, ki nam je dal veliko tem za razmišljanje.

V poletnih mesecih člani društva malo počivamo in  kljub temu da že začnemo Akcijo ocenjevanja okolja, se mnogi udeležimo raznih prireditev kot so »Košnja v Šturmovcu in »Žetev v Prvencih«, ki sta obe velika popestritev za našo ponudbo in po katerih se naša občina lahko lepo predstavi tudi številnim obiskovalcem za kar pa se  s tega mesta lepo zahvaljujem članom  Konjeniškega kluba Nova vas in članom KD Prvenci –Strelci.

Konec avgusta ocenjujemo naše okolje , ter v septembru pripravimo našo tradicionalno prireditev, podelitev priznanj za urejenost okolja in letni kino z filmom Babica gre na jug. Žal igralca g.Bojana Emeršiča ni bilo med nas, prireditev pa je popestril naš domači Zmagec-Darinka Meznarič , kateri se zahvalim za odlično popestritev naše prireditve, še enkrat pa čestitam vsem nagrajencem v akciji urejenosti okolja in vsem obiskovalcem prireditve in jim obljubljam , da tudi za letos pripravljamo posebno presenečenje.

Začnemo pogovore z našimi prijatelji iz Sardinije , ki jih povabimo na naš Fašenk v Markovcih, katerega se bodo letosudeležili s skupino 25 »mamutzonesov«.
Pripravimo Predlog financiranja društva za obdobje 2009-14 in ga pravočasno posredujemo Občini Markovci  v upanju, da bodo naše želje uresničene.

Hitro po zboru članov, ki je bil 14.02. upravni odbor društva pripravi terminski program dela za leto 2009.

Društvo najprej sodeluje v humanitarni akciji Lions kluba Ptuj in na 4. Obarijadi naši člani pripravljajo napitke za navzoče. Med prvimi projekti, ki jih društvo izvaja je sprejem skupine iz Samughea, ki se udeleži Fašenka v Markovcih in Karnevala na Ptuju. Goste iz  Sardinije sprejmemo na občini v Markovcih jim naslednji dan pokažemo znamenitosti našega okolja. Na pustno soboto se udeležijo povorke v  Markovcih, v nedeljo pa povorke na Ptuju. Z svojim obiskom popestrijo obe prireditvi, mi pa s tem pridobimo dobro izkušnjo kako sodelovati z tujimi skupinami posebej  na prireditvah v okolici. Na Fašenku v Markovcih postavimo tradicionalno stojnico, katera je za obiskovalce pri nas že nepogrešljiva, pa tudi društvo s tem pridobi nekaj tekočih sredstev za delovanje.

V marcu se pripravljamo na čiščenje okolja in zasajevanje rož po naših vaških središčih, o čemer pa bi se v bodoče želeli pogovarjati bolj natančno z VO .

Pripravljamo se na strokovno ekskurzijo, ki pa jo zaradi prenatrpanosti dela in dogodkov pri nas prestavimo na oktober mesec, ko izvedemo ekskurzijo na Bizeljsko, ki je dobro obiskana in nam da dosti novega znanja predvsem s strani Turizma na kmetiji in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, kar je po našem mnenju velika rezerva v naši občini, katero bomo morali začeti uresničevati, da ne bomo prepozni. Član društva se izobražuje pri Mednarodni vinski šoli WSET in pridobi 2. stopnjo poznavanja vin in žganih pijač, kar kasneje lahko prenaša v svoje delo tudi v domačem okolju. Društvo pri izobraževanju nima stroškov , lahko pa je to še en člen v izobraževanju članov društva.

Začnemo z akcijo ocenjevanja okolja in pripravo na gostovanje na Sardiniji, ki ga izvedemo med 12.08. in 16.08.. Udeležimo se velikega poletnega karnevala v kraju Orotelli in pri skoraj 40 c nastopimo v Korantijah in promoviramo Korantovo deželo in Slovenijo v najboljši. Skupaj z delegacijo občine obiščemo tudi predstavnike  pobrateneobčine Samugheo in naše prijatelje iz skupine Mamutzones. Za vse sodelujoče velika in lepa izkušnja. Izvedemo akcijo Ocenjevanja okolja in nagradimo najlepše urejene okolice domov, poslovnih objektov, vaških objektov, delov vasi in izberemo Naj kmetijo za leto 2009. Pripravimo film na prostem in s tem damo kulturni pridih prireditvi, ki pa je žal tokrat bila zaradi slabega vremena v Večnamenski dvorani v Markovcih.

Po programu dela pripravimo 1. srečanje obrtnikov in podjetnikov občine, katero je solidno obiskano in s strani udeležencev dobro sprejeto in upamo da v letošnjem letu organiziramo srečanje s še večjim številom udeležencev. Organizacijo srečanja si štejemo za veliki uspeh in letos povabim že v naprej tiste , ki  se nam  v lanskem letu niso pridružili. Proti koncu leta organiziramo tradicionalno ocenjevanje vina z svetovanjem na Štefanovo in skupaj z strokovnjakom iz KGZ ugotavljamo, da je čas za to ocenjevanje manj primeren zato v letošnjem letu priporočam drugi termin, morda konec novembra.

Društvo je v tem času storilo še marsikaj, kar morda širši javnosti ni bilo jasno vidno. Največji problem pri delu društva je ta , da v Občini ni jasno začrtane Strategije razvoja turizma, kar je zelo zanimivo, saj vemo kako pomembna gospodarska panoga je turizem v svetu. Morda si zamišljamo, da v našem okolju nimamo kaj pokazati, kar je samo odraz naše samo zazrtosti in premajhne odprtosti, kljub temu da smo Markovčani dobrosrčni in gostoljubni ljudje, kar bi morali bolj izkoristiti.

Naše videnje razvoja turizma je v :

  • pospeševati in ohranjati razvoj Markovškega fašenka kot največje masovne prireditve v občini.
  • razvoju šolski in naravoslovnih dni na temo etnografija z katero je naše področje zelo bogato.
  • naravoslovni dnevi, ki jih je potrebno združiti z prikazom običajev in izdelovanjem rokodelskih izdelkov
  • spodbujati obisk naše cerkve, kjer imamo posebnost, ki je ni tako blizu – to so naše nove orgle
  • izkoristiti in ponuditi dobrote naših kmetij in ponudbo Markovske tržnice ter poskrbeti za boljše promoviranje le te

Če uresničimo in začnemo vzpodbujati zgoraj navedene vidike smo prepričani, da se bo naša Občina Markovci še hitreje in boljše razvijala.

Scroll to Top