Nastanek TD Občine Markovci

Z nastankom Občine Markovci se začne v novo nastali Občini  ustanavljati večje število novih društev. Med prvimi novo nastalimi društvi se pojavi tudi Turistično društvo. Idejo za nastanek Turističnega društva se pojavi v septembru 2000 ko se nekaj zanesenjakov skupaj z županom G. Francem Kekcem pogovarja o ustanovitvi društva v Bukovcih, kar pa po mnenju župana Kekca nekako ni najbolj primerno, saj bi društvo naj delovalo na področju celotne Občine, zato priporoča, da se sestanejo takratni predsedniki Vaških odborov in se dogovorijo, da se ustanovi društvo na nivoju Občine, ki bo predstavljalo in zastopalo interese celotne Občine. Prvotno se govori o Turističnem društvu Markovci, ker pa so Markovci ena izmed devetih vasi v Občini Markovci se dogovori, da se društvo imenuje Turistično društvo Občine Markovci.

Ustanovni Občni  zbor društva je potekal 11. novembra 2000 v Gasilskem domu v Bukovcih in ga vodi G. Jožef Bezjak, takratni predsednik VO Bukovci. Na občnem zboru so prisotni : predsednik Turistične zveze Slovenije G. Marjan Rožič, Župan Občine Markovci g. Franc Kekec, svetniki , direktorica Občinske uprave ga. Marinka B. Kolenko, predsedniki VO in ostali ljubitelji Turistične društvene organizacije. Na občnem zboru se izvolijo organi društva. V Upravni odbor društva se iz vsake vasi imenuje po en član na pobudo takratnih Predsednikov VO. Vasi Bukovci in Stojnci imata v UO zaradi števila prebivalcev po dva člana, tako je UO društva sestavljen iz  enajstih (11)članov.

Prvi člani UO Turističnega društva občine Markovci so bili:

Franc Brodnjak, Bukovci,- predsednik
Marta Prelog- Rožanc, Stojnci, – podpredsednik
Drago Ciglarič, Nova vas,-podpredsednik
Tatjana Petrovič, Stojnci, -tajnica
Danica Muršec , Sobetinci, -blagajničarka
Milena Plohl, Borovci
Marija Janžekovič, Bukovci
Nina Prelog, Markovci
Jerica Golob, Prvenci
Jože Puc, Strelci
Mirko Brec, Zabovci.

V nadzorni odbor so bili imenovani:

Jože Kramberger, Bukovci, -predsednik
Janko Petrovič, Stojnci,
Mirko Čuš, Bukovci.

Scroll to Top